ZASADY ZAJĘĆ

ZASADY ZAJĘĆ

W trakcie zajęć należy przestrzegać ogólnych zasad:
1. całkowitej dobrowolności uczestnictwa w zajęciach,

2. dostosowania poziomu i tempa zajęć do psychicznych i fizycznych możliwości dziecka (wykorzystywać elementy muzykoterapii i arteterapii),

3. zajęcia rozpoczynać zajęciami integracyjnymi,

4. nie wolno oceniać uczestników, każdy ma prawo zachować swoją postawę. Wcześniej zawieramy kontrakt, gdy dziecko go złamie, łagodnie zwracamy uwagę,

5. zajęcia wzbudzające zainteresowanie można przedłużyć w czasie, aby uczestnicy mogli się do końca wypowiedzieć na swój temat.