Cele i zadania biblioterapii

CELE I ZADANIA BIBLIOTERAPII :

✗ pomaga pokonać problemy,
✗ podaje wzorce zachowań i nadaje im znaczenie,
✗ koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania,
✗ integruje osoby niepełnosprawne i nieprzystosowane społecznie,
✗ niesie ulgę w cierpieniu,
✗ wzmacnia poczucie własnej wartości,
✗ przygotowuje do pełnienia ważnych ról,
✗ akceptuje siebie i własną sytuację,
✗ zmniejsza strach, lęk, stres, łagodzi agresję,
✗ wzmacnia motywację do uczenia się,
✗ pomaga w uaktywnianiu siebie,
✗ pomaga w procesie rozwoju,
✗ pomaga samotnym, nieśmiałym, zakompleksionym, mało aktywnym.