MATERIAŁY BIBLIOTERAPEUTYCZNE

MATERIAŁY BIBIOTERAPEUTYCZNE – PODZIAŁ:

* materiały uspokajające (sedativa), do których zaliczamy m.in.: książki przygodowe,
tzw. młodzieżowe, baśnie, fantasy, literaturę humorystyczną,

* materiały pobudzające (stimulativa) np.: książki o tematyce awanturniczo -
przygodowej, wojenne, podróżnicze, popularnonaukowe,

* materiały refleksyjne (problematica) czyli powieści obyczajowe, biograficzne,
książki o wątku romansowym, psychologiczne i socjologiczne,

* materiały religijne (sacrum), które w czytelniku powodują nie tylko silne wzruszenia
natury religijnej, ale i takie, które powodują, że czytelnik w trakcie czytania
dokonuje jakiegoś ważnego dla siebie odkrycia, pozwala łączyć się duchowo z Istotą
Wyższą, przeżywać stan religijnej ekstazy.