ŚRODKI BIBLIOTERAPEUTYCZNE

ŚRODKI BIBLIOTERAPEUTYCZNE – PODZIAŁ

Materiałami biblioterapeutycznymi są głównie książki, ale także inne materiały alternatywne. Można je podzielić następująco:
1. "Książki łatwe w czytaniu" - czyli takie propozycje wydawnicze, które
odpowiadają ściśle określonym kryteriom:
· sztywna oprawa, sztywne kartki, duża czcionka, odpowiedni odstęp pomiędzy
literami, wyrazami i wersami, a każde zdanie rozpoczęte od nowego wiersza,
· język, prosty, zrozumiały dla dziecka z obniżoną normą intelektualną, unikanie
słów abstrakcyjnych,
· treść oparta o realia życia dziecka,
· konkretne, jednoznaczne, kolorowe ilustracje (lub dobre kolorowe fotografie),
zamieszczone obok tekstu - najlepiej na sąsiedniej stronie.
2. Książki - zabawki czyli takie, które przypominają swym kształtem maskotki,
klocki, różnego rodzaju figury do układania, ale są też wyposażone w prosty
tekst lub taśmę magnetofonową z nagraną bajką terapeutyczną,
3. Kasety magnetofonowe z muzyką (uspokajającą lub aktywizującą) oraz z różnego
rodzaju montażami słowno - muzycznymi lub pieśniami i piosenkami,
4. Książki drukowane pismem Braille'a,
5. Książki "mówione" - nagrane na kasetach magnetofonowych,
6. Książki wydane tradycyjną metodą typograficzną, ale uzupełnione o taśmę
magnetofonową, na której nagrano ten sam tekst,
7. Kasety magnetofonowe z różnymi efektami akustycznymi i odgłosami przyrody (szum
lasu, śpiew ptaków itp),
8. Książki drukowane dużą czcionką,
9. "Bity inteligencji” i karty do nauki czytania - niezbędne w rehabilitacji
dzieci z uszkodzeniem mózgu (porażeniem dziecięcym), metodami filadelfijskimi i
brytyjską - wykorzystywanymi też w terapii dzieci z innymi niesprawnościami,
10. Zabawki edukacyjne i gry dydaktyczne,
11. Filmy na kasetach wideo, wspomagające proces rehabilitacji (np. ekranizacja
wybitnych utworów literackich i lektur szkolnych, lekcje języka migowego,
zajęcia prowadzone metodą Paula Denisona dla dzieci dyslektycznych),
12. Edukacyjne i terapeutyczne programy komputerowe,