ETAPY PROCESU BIBLIOTERAPEUTYCZNEGO

ETAPY PROCESU BIBLIOTERAPEUTYCZNEGO:

➢ diagnoza - zarówno rozpoznanie problemów pacjenta (wychowanka), jak i
przewidywanie skutków planowanego działania terapeutycznego,

➢ dobór literatury ściśle związany z daną sytuacją terapeutyczną,

➢ postępowanie terapeutyczno-wychowawcze - czytanie indywidualne lub zbiorowe
(niekiedy tylko słuchanie) wzbogacone dodatkowymi formami pracy - którego celem
jest wywarcie odpowiedniego wpływu na pacjenta (wychowanka), to znaczy:
✗ identyfikacja odbiorcy z bohaterem literackim lub sytuacją,
✗ refleksja odbiorcy nad czytanym tekstem, samym sobą i sytuacją, w jakiej
aktualnie się znajduje,
✗ katharsis - rodzaj "oczyszczenia", odreagowania,
✗ wgląd w samego siebie,
✗ zmiana w postawach i zachowaniu.