Zalety biblioterapii

ZALETY BIBLIOTERAPII :

✗ wspomaga komunikację w wielu sytuacjach pielęgnacji i opieki,
✗ pobudza do rozmowy, do posiadania inicjatywy w tym zakresie,
✗ napełnia życiem kontakty pomiędzy fachowo pomagającym a jego
podopiecznym,
✗ ułatwia otwarte dyskutowanie o różnorakich problemach,
✗ jest ważnym elementem w pracy nad biografią pacjenta, bo "przenoszą w
czasie" do jego młodości,
✗ pomaga w delikatnym przekazywaniu wskazówek o koniecznych zmianach w
zachowaniu, w ramach pedagogiki dzieci i dorosłych,
✗ odpręża , uspokaja, odwraca uwagę od czynników wywołujących stres,
✗ przypomina o zarzuconym nawyku czytania, sensownie wypełniającym czas
osoby trwale niepełnosprawnej lub przewlekle chorej,
✗ kształtuje właściwe postawy u osób niepełnosprawnych,
✗ pomaga w akceptacji swojej osoby,
✗ eliminuje postawę roszczeniową wobec otoczenia,
✗ eliminuje zachowania agresywne,
✗ odkrywa siebie i obdarowuje otoczenie własnymi bardzo często wielkimi
wartościami,
✗ oddziałuje na postawy społeczne względem osób niepełnosprawnych,
✗ rozwija osobowość twórczą po przez prezentowanie literackich wzorców
osobowych godnych naśladowania,
✗ wzbogaca wiedzę, język, zdolność rozumienia pojęć moralnych i rozwój uczuć