Witamy!!!

Strona ta została stworzona przez studentki drugiego roku oligofrenopedagogiki i zawiera wszystkie informacje dotyczące historii i pojęcia biblioterapii, jej podziału, środków, materiałów i podstawowych technik biblioterapeutycznych oraz całego procesu biblioterapeutycznego. Dodatkowo na stronie tej można znaleźć przykładowe teksty bajek i baśni stosowanych w biblioterapii, scenariusze zajęć i zabawy czytelnicze. Dostępne są tu również gotowe szablony rysunków do wydruku oraz link odnoszący się do innych stron internetowych poświęconych biblioterapii.
Mamy nadzieję, że strona ta będzie służyć zarówno nauczycielom jako poradnik zawierający wskazówki w jaki sposób wykorzystać biblioterapie w pracy nauczycielskiej jak i również uczniom i studentom, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat tej metody

Posted by Picasa